Foto stensättning stadskärnan.

Tillgänglighet för alla

Att skapa en trivsam stad, med mötesplatser för alla, är en utmaning. Förutsättniningar för god livskvalitet för alla människor skapas med en genomtänkt planering och utformning.

Samhällsbyggnadskontoret i Alingsås tillgänglighetsanpassar offentlig stadsmiljö i samband med om- och nybyggnad.

Tillgänglighetsdatabas

I Alingsås kommun pågår ett projekt som går ut på att beskriva hur tillgängliga lokalerna och allmänna platser är för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Arbetet pågår och är ännu inte helt färdigt.

Information

För information om vad som menas med att tillgänglighetsanpassa gatumiljön, se pdf längst ned på sidan.

Tillhörande information