Tidsbegränsad parkering vid Mjörnstrandsvägen

De parkeringsplatser som ligger i närheten av gång- och cykelbron längst bort på Mjörnstrandsvägen vid Mjörnvallen är endast avsedda för bil med båttrailer.

Parkering gäller endast under 24 timmar och endast för bil med båttrailer, endast bil eller endast båtttrailer hänvisas till annan parkering inom området.

Båtar och trailer som står uppställda efter 6 maj 2019 kommer att forslas bort av Alingsås kommun.