Telia stänger ner telestationer

Telia har annonserat stängning av ett antal telestationer i Alingsås kommun i samband med att företaget genomför en teknisk övergång från kopparnätet till fiber- och mobilnät. I september 2019 stängs telestationerna Knutstorp, Loo, Kvarnabo och Skogsbygden medan Storeskogen stängs i maj 2020.

– Trots att det är god fart på bredbandsutbyggnaden kommer det att finnas hushåll som inte hinner få något erbjudande om fiber innan de fem aktuella telestationerna stängs ner, säger Göran Westerlund, digitaliseringssamordnare med ansvar för kommunens bredbandsstrategi.

Detta betyder att de abonnenter som har bredband och telefoni via telefonjacket kommer att förlora sin uppkoppling när deras telestation stängs ner. Telia skriver att deras bedömning är att samtliga hushåll och företag kommer att kunna få en ny telefoni- och bredbandslösning av antingen Telia eller någon annan operatör på marknaden innan stationerna stängs. 

– Det aktuella alternativet blir det mobila datanätverket som har blivit mycket bättre de senaste åren, det återspeglas bland annat av aktuell statistik från Post- och telestyrelsen (PTS). Men det går inte att utesluta att det kommer att finnas hushåll och företag som inte kan nås trådlöst av någon av operatörerna, säger Göran Westerlund.

Finns stöd att söka

Enligt lagen är det så att alla hushåll och företag med permanent adress har rätt till telefoni och bredband med hastigheten 10 Mbit/s. Det kan dock finnas ett antal hushåll och företag som är belägna så att införskaffandet av telefoni och/eller bredband om 10 Mbit/s är förknippat med betydande kostnader. Dessa hushåll och företag har nu möjlighet att vända sig till PTS för att ansöka om ekonomiskt stöd.

– Stöd kan utgå för kostnader upp till 400 000 kronor och kräver då en egen insats på 5000 kronor. Jag finns tillgänglig för frågor från kommuninvånare med anledning av stängningen av kopparnätet, säger Göran Westerlund till sist.

Läs mer om stödet från Post- och telestyrelsen.

Mer information

Göran Westerlund, digitaliseringssamordnare, 0322 61 60 00 (vxl).