Stor förändring i kollektivtrafiken

Nu har Regionfullmäktige beslutat att de 70 nuvarande zonerna i Västra Götaland ska ersättas av tre större zoner. Detta ska ge ett enklare biljettsortiment hos Västtrafik.

Den 27 november tog Regionfullmäktige det slutgiltiga beslutet om det som varit på gång en tid. De nuvarande 70 zonerna ersätts med tre större zoner.

En mindre omfattande zonstruktur ska förenkla för resenärerna när det blir färre zoner att passera. Dessutom ska Västtrafik arbeta för att ta fram ett tydligare och mer överskådligt biljettsortiment.

Västtrafik påbörjar arbetet med den här stora förändringen redan nu. Men den kommer inte att träda i kraft förrän tidigast hösten 2020. 

Zonindelningen 

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.

Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.

Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Läs mer på Västtrafiks hemsida