Trafik och infrastruktur

2019-01-17
I slutet av den här veckan påbörjas ett VA-arbete på Norra Ringgatan. Det kommer vara mycket besvärligt att ta sig fram så trafikanter uppmanas att om möjligt välja annan väg.
Foto på traktor som röjer snö på Stora torget
2018-12-18
I Alingsås hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning. Samhällsbyggnadskontoret, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister hjälps åt, var och en på sitt vis, för att undvika olyckor och problem.
2018-11-29
Nu har Regionfullmäktige beslutat att de 70 nuvarande zonerna i Västra Götaland ska ersättas av tre större zoner. Detta ska ge ett enklare biljettsortiment hos Västtrafik.
2018-11-28
Stadsbusslinjernas ankomster och avgångar har samordnats till och från Alingsåsterminalen. På så sätt underlättas byten mellan busslinjerna. Ändringarna börjar gälla den 9 december.