sandupptagning
Sandupptagning

Renhållning och snöröjning

I Alingsås kommun finns det cirka 11 mil vägar och cirka 5,5 mil gång- och cykelvägar som samhällsbyggnadskontoret plogar när det snöar på vintern och som sopas rent från sand på våren. Samhällsbyggnadskontoret är även i egenskap av fastighetsägare ansvarig för att vinterväghålla och renhålla de trottoarer som finns i anslutning till fastigheten. Läs mer om ansvarsfördelning i vänstermenyn "Snöröjning och sandning".

Tänk på hur du anpassar parkeringen efter rådande snöförhållanden så att renhållning- och snöröjningsfordon kan ta sig fram. Exempelvis kan man inte på grund av snövallar parkera på båda sidor av gatan, trots att det vid normala väderförhållanden är tillåtet. Respektera också tillfälliga parkeringsförbud i samband med sand- och snöupptagning.