Trafik och infrastruktur

2019-05-13
Just nu pågår arbetet med stensättning av Drottninggatan från Nygatan till Östra Ringgatan samt Östra Ringgatan från Drottninggatan till Norra Ringgatan. Hela arbetet beräknas vara klart i september.
2019-05-09
Telia har annonserat stängning av ett antal telestationer i Alingsås kommun i samband med att företaget genomför en teknisk övergång från kopparnätet till fiber- och mobilnät. I september 2019 stängs telestationerna Knutstorp, Loo, Kvarnabo och Skogsbygden medan Storeskogen stängs i maj 2020.
Gång- och cykelväg vid Gerdsken
2019-04-30
Som ett led i arbetet med satsningar på förbättrad och ökad gång- och cykeltrafik i staden, har Alingsås kommun sedan 2017 räknat fotgängare och cyklister som passerar en fast räknepunkt på Gerdskastigen.
2019-04-29
Under 2019 kommer det inte erbjudas gratis kollektivtrafik för skolungdomarna i Alingsås kommun.