Planerat arbete med pumpstationer vid Skår

Nästa vecka ska vi byta ut pumpar på tre pumpstationer i Skår. Under arbetet vädjar vi om återhållsamhet med användande av vatten till avlopp.

I samband med jul- och nyårshelgen hade vi ett haveri på pumpstation Grindstugan, Skår. Det haveriet resulterade i en djupare undersökning av hela upptagningsområdet. Den är nu avslutad och det är dags att utföra åtgärder för att bibehålla och säkerställa hög tillgänglighet. 

Under vecka 16 (15-18 april) kommer VA-avdelningen därför att byta ut pumpar i tre pumpstationer i Skår. Pumpstationerna det gäller är Sjön, Svallåsvägen och Grindstugan. 

Vi räknar med att arbetet kommer att ta en dag per pumpstation. Vi startar med Sjön och fortsätter därefter med Svallåsvägen och Grindstugan. Torsdagen är reservdag om det är något som krånglar tidigare i veckan.

Arbetet planeras att utföras under normal arbetstid. Ett visst mått av oväsen kan förekomma då en slamsugare kommer vara med under hela bytet för att hålla undan avloppsvatten. Vid Grindstugan kommer det att bli trångt eftersom slamsugaren måste stå på vägen. 

Utöver området vis Skår kan även Simmenäs bli påverkat av ökad lastbilstrafik då deras avloppsvatten pumpas till Grindstugan. 

Under de fyra dagarna vi utför arbetet vädjar vi om återhållsamhet med användande av vatten till avlopp. Detta för att allt ska ske så smidigt som möjligt.

Arbetet sker i samarbete mellan Alingsås kommun, Xylem, Cleanpipe och BEVAM.

Mer information

Torvald Krantz, 0322- 61 62 98.