Påbörjad satsning i Bjärke

Nu har Centrumgatan och Skolgatan i Sollebrunn fått ny belysning. – Kommunen kommer att fortsätta att avsätta pengar de närmsta åren för att se över stolpar och armaturer i Bjärke, säger Markus Thunberg, gatuchef på Alingsås kommun.

Trafiksituationen i Sollebrunn är komplex med väg 42 och väg 190 som löper rakt igenom samhället åt var sitt håll. När det gäller de två vägarna är det Trafikverket som är huvudman, vilket betyder att kommunen inte har möjlighet att utföra några egna åtgärder. Däremot samverkar kommunen i olika sammanhang med Trafikverket för att påverka den totala trafiksituationen i Sollebrunn.

– På de mindre gatorna i samhället kan vi agera på egen hand och där har vi fokuserat på Centrumgatan och Skolgatan i detta första steget. Kommunen kommer att avsätta ungefär hundra tusen kronor om året de närmsta åren för att fortsätta byta ut belysning på de mindre gatorna, vilket sker i samverkan med Bjärke Energi, säger Markus Thunberg.