Övergångsställe i Sollebrunn flyttas pga vägarbete på 42:an

Från och med 2 januari kommer VA-arbeten att utföras på 42:an i centrum i höjd med kiosken. Då kommer övergångsstället vid kiosken att flyttas ca 35 meter västerut mot Trollhättan. Arbetet på denna sträcka kommer att pågå minst tre veckor.

Vi ber er som är lärare och föräldrar att uppmärksamma barnen på det och uppmana till att använda reflexväst och reflexer. Vi vädjar också till alla trafikanter att ta det varligt i trafiken. Tack på förhand för gott samarbete och att vi hjälps åt med att vara rädda om varandra i trafiken.

Kontakt

Dan Andersson, byggledare, telefon: 0322-61 60 00

Tillhörande information