Trafik och infrastruktur

2018-07-10
Nu har vi fått soldrivna och självkommunicerande soptunnor. De trycker själva ihop det som slängs och meddelar när de är på väg att bli fulla.
2018-07-04
Under perioden 16-22 juli när Gothia Cup pågår i Alingsås kommer det vara begränsad framkomlighet för motorfordon i delar av staden.
2018-07-04
Trafikverket stänger av in- och utfarten från motorvägen vid Vardsjöns rastplats från och med vecka 27. Avstängningen är permanent.
2018-06-29
Tekniska förvaltningen klarade miljödiplomeringen i år igen. Flera konkreta satsningar med förbättrad miljö i fokus har också genomförts under året.
2018-01-11
Från och med 8 januari kommer grävningar att utföras i Sörhagaområdet, på grund av att fiber och en stor elkabel ska läggas ned. Arbetet kommer att pågå till början av september och kommer att påverka trafiken och tillgången på parkeringsplatser.
2017-10-25
Måndag 4 juni målas linjer som separerar gående och cyklister från varandra på sträckan från ungefär Victor Hillsvägen till Östra Ringgatan, en sträcka på cirka 1.2 km.