Östra Ringgatan byggs om - sista etappen

Arbetet startar från 11 september och beräknas vara klart under den första halvan av december.

Nu fortsätter arbetet med att anpassa gatumiljön i stadskärnan. Tidigare har stora delar av Östra Ringgatan och dess korsningar byggts om och en ny gång- och cykelväg har färdigställts utmed den östra sidan av gatan. Med start från 11 september kommer nu delen mellan Norra Strömgatan och Plangatan att stensättas. Arbetet beräknas vara klart under den första halvan av december.

Framkomlighet för trafiken påverkas

Gatuarbetena kommer att påbörjas från Plangatan och fortsätta norrut till Norra Strömgatan. Under den tid som arbetena pågår kommer Östra Ringgatan i berörd del stängas av för trafik med undantag för de boende som berörs utmed gatan.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Gatuarbetena begränsar parkeringsmöjligheterna och medför störningar i trafiken. Parkeringsplatserna på aktuell del av Östra Ringgatan kommer att påverkas. De längsgående parkeringarna på Plangatan mellan Nygatan och Östra Ringgatan tas tillfälligt bort under byggperioden för att möjliggöra dubbelriktad trafik. Var uppmärksam på de förändringar i trafikregleringen som arbetena medför. Om du har möjlighet, undvik i möjligaste mån dessa gator. Under byggtiden hänvisar vi besökare till parkering på Mjölnaren (Lendahlsgatan), Savannen (Landskyrkoallén) och Estrad (Stationsgatan).

Vi är medvetna om att dessa gatuarbeten påverkar din trafikvardag. Vi gör vårt bästa för att underlätta framkomligheten under byggperioden.

Kontakt

Markus Thunberg, gatuchef, tfn. 0322- 61 62 44