Bild, ny stadstrafik anpassad till tåg

Ny stadstrafik anpassad till tåg

Stadsbusslinjernas ankomster och avgångar har samordnats till och från Alingsåsterminalen. På så sätt underlättas byten mellan busslinjerna. Ändringarna börjar gälla den 9 december.

Upplägget innebär också att bussarnas körvägar blir rakare och tydligare, vilket gör att resorna blir snabbare. Se bussarnas körvägar se sid 2 i bifogad fil "Tidtabellskifte".

Busslinjernas tider är även anpassade till Västtågen mot Göteborg på morgonen och från Göteborg på eftermiddag. Detta ger smidigare byten från buss till tåg för alla som pendlar till och från Göteborg.*

*Bytestiden från stadstrafikens linje 2 och 4 till tågavgång från Alingsås mot Göteborg klockan 08:05 är 17 minuter, det vill säga något längre än för övriga avgångar på morgonen.

Kontakt

Västtrafik 0771-41 43 00

Tillhörande information