Ny gång- och cykelväg byggs längs Kristineholmsvägen

Måndag 1 oktober börjar arbetet med en ny gång- och cykelväg (GC-väg) på en sträckning av 1,3 kilometer med start i höjd med Blomsterhaga. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2019.

Den nya GC-vägen kommer att länka samman Boråsvägen med Nygårdsvägen. Tre busshållplatser kommer också att byggas om. 

Kommunen samverkar med olika projekt och passar samtidigt på att lägga ned en stor elmatarkabel samt en ny huvudvattenledning.

Gatan kommer att vara helt avstängd för genomfart på den sträcka som arbete pågår under stora delar av arbetet, och avstängningen kommer successivt att förflytta sig i takt med arbetets framskridande. Det kommer dock att vara möjligt att nå fram till sin målpunkt från endera hållet. Gång- och cykeltrafikanter kan passera på hela sträckan under hela arbetsperioden.

Från vecka 43 kommer gatuarbete att pågå från andra hållet på sträckan mellan Sandbergsvägen och Mejerigatan. Man kommer att kunna passera på denna sträcka med bil, dock med viss begränsad framkomlighet.

Vi tackar på förhand för ert överseende och att ni respekterar hastighetsbegränsningen.

 

Kontakt

Markus Thunberg, gatuchef Alingsås kommun, tel. 0322-61 60 00 vx

e-post: markus [dot] thunberg [at] alingsas [dot] se