Ny busslinje och utökade tågavgångar

För att öka kollektivtrafiken tillkommer det en ny linje mellan Lövekulle och Stadskogen i Alingsås till Svingeln i Göteborg. Dessutom tillkommer det en tågtid i den tidiga morgontrafiken mellan Alingsås och Göteborg. Även sommartrafiken mellan Alingsås Herrljunga utökas.

Alingsås-Göteborg – utökad morgontrafik 

Bakgrund: Det finns en lucka i halvtimmestrafiken i den tidiga morgontrafiken Alingsås-Göteborg klockan 05.10. Resandet i efterföljande tåg är stort och de andra pendeltågslinjerna har avgångar i motsvarande tidsläge. Dessutom tillkommer en avgång från Göteborg till Alingsås klockan 04.40, vilken bl.a. ger anslutning i Alingsås till det fösta morgontåget mot Stockholm. 

Syfte: Ökat resande genom förbättrade resmöjligheter. 

Trafikförändring: Nya avgångstider måndag-fredag. Avgång Göteborg klockan 04.40 istället för 04.50 samt ny avgång Alingsås klockan 05.10. 

Alingsåssnabben Alingsås-Göteborg – ny linje 

Bakgrund: Hitta fler kunder som åker inte åker kollektivt idag. Syfte: Syftet är att öka andelen kollektivtrafikresande som pendlar till Göteborg, främst från de södra expansiva delarna av Alingsås. Ca 2500 personer bor i Alingsås och jobbar i Göteborg varav 600-780 personer kan tänka sig att ställa bilen och resa kollektivt enligt marknadsundersökningar. Trafikförändring: Ny pendlarlinje från områdena Lövekulle och Stadsskogen i Alingsås till Svingeln i Göteborg och åter. Områdena i Alingsås är expansiva bostadsområde med villor och lägenheter. 

Linje 543 Herrljunga-Alingsås – fler resmöjligheter sommartid 

Bakgrund: 2 dubbelturer är idag inställda 4 veckor under sommaren. Tiderna är attraktiva för pendling då många har sommarjobb eller studerar på sommaren. Behovet av fler resmöjligheter under sommaren för de som arbetar eller studerar har även lyfts av kommunerna. 

Syfte: Erbjuda fler resmöjligheter sommartid för arbets- och studiependling samt skapa enkelhet för kunderna med en tidtabell som innehåller färre avvikelser. 

Trafikförändring: 2 dubbelturer som är inställda 4 veckor under sommaren körs hela året.