Gång- och cykelväg vid Gerdsken
Gång- och cykelväg vid Gerdsken

Nu kan du se hur många som cyklar och går i Alingsås

Som ett led i arbetet med satsningar på förbättrad och ökad gång- och cykeltrafik i staden, har Alingsås kommun sedan 2017 räknat fotgängare och cyklister som passerar en fast räknepunkt på Gerdskastigen.

Sedan december 2018 räknar vi nu även de som passerar räknepunkter vid Plantaget och Vänersborgsvägen. Syftet med mätningarna är att få en uppfattning om cykelflödet till och från centrum. Det kan sedan användas som ett underlag för framtida planering och eventuella förbättringsåtgärder.

Vi länken nedan kan du nu löpande ta del av mätningarna via länken nedan. Där kan du se räknepunkterna på en karta och följa antalet fotgängare och cyklister per dag, vecka och månad. Antalet uppdateras en gång per dygn.

Tillhörande information