Kartbild över gång- och cykelvägen.
Gång- och cykelvägens sträckning.

Nu byggs Alingsås första huvudstråk för cyklister!

Måndag 30 oktober börjar arbeten med att bredda gång- och cykelvägen utmed Prästerydsvägen.

När asfalten är på plats så kommer det sedan att målas linjer som separerar gående och cyklister från varandra på sträckan från ungefär Victor Hillsvägen till Östra Ringgatan, en sträcka på cirka 1.2 km. I dagsläget finns i Alingsås enbart gång- och cykelvägar där man delar på utrymmet. I och med denna separering så byggs därmed den första rena cykelvägen i kommunen.

 

Separeringen är beslutad i kommunens trafikplan och syftar till att öka framkomligheten och minska konflikter mellan fotgängare och cyklister på en sträcka där många delar på samma utrymme idag. Varje dag passerar på Gerdskastigen cirka 2500 cyklar och 1500 fotgängare vilket innebär att det är det mest välanvända stråket i Alingsås.

 

De kommande åren så kommer ytterligare huvudstråk in mot centrum från olika stadsdelar att separeras i enlighet med trafikplanen. I dagsläget är det dock inte beslutat vilket som blir nästa.

 

Kontakt

Markus Thunberg, gatuchef, markus [dot] thunberg [at] alingsas [dot] se ,telefon:0322-61 60 00

Tillhörande information