Nu blir FixaMinGata ännu bättre

Alingsås kommun har sedan 2013 haft den digitala tjänsten FixaMinGata. Där kan invånare på ett enkelt sätt felanmäla problem som behöver åtgärdas. Nu har Alingsås som första kommun i landet utvecklat tjänsten genom en integration med Infracontrol Online, vilket är ett av de nationellt sett största systemen för ärendehantering inom gata och park.

Integrationen förenklar processen med att ta emot, behandla och återkoppla på de ärenden som anmäls genom FixaMinGata. 

- Detta blir ett bra sätt att få bättre överblick på saker och det blir också mycket enklare att kunna lägga egna arbetsordrar och felanmälningar eftersom vi använder Infracontrol Online även internt, säger gatuchefen Markus Thunberg.

Skapa rutiner

Nästa steg för kommunen blir att utveckla den egna organisationen för att anpassa sig till integrationen mellan FixaMinGata och Infracontrol Online. Där ser Peter Öhrn, enhetschef på gatuenheten, både möjligheter och utmaningar framöver.

- Det kommer in många olika ärenden via FixaMinGata som inte bara rör gatuavdelningen. De kan exempelvis tillhöra Alingsåshem, Kultur & Fritid eller Parkavdelningen och nu ser jag en möjlighet att kunna styra ärendet till rätt mottagare på ett smidigt sätt via Infracontrol. Svårigheten ligger i att skapa rutiner så de olika förvaltningarna jobbar med sin del, och där har vi ett arbete framför oss, säger Peter Öhrn, som också ser en stor fördel i det interna arbetet.

- Våra medarbetare som är ute i verksamheten och ser ett problem kan enkelt gå in och skapa ett ärende i en app. Därifrån kan vi snabbt lämna ut det till rätt personal för åtgärd, och systemet genererar också statistik som visar hur mycket problem det finns i nuläget.

Måste ha tålamod

Tjänsten FixaMinGata används förhållandevis flitigt av kommunens invånare. Med den här integrationen blir hanteringen lättare och snabbare, men Peter Öhrn poängterar att man som felanmälare ibland behöver ha lite tålamod.

- Allt måste få ta sin tid. Nu kommer vi få fram ärendet till rätt person på ett smidigare sätt, men det är ändå så att arbetsbelastningen är olika hög vid olika tidpunkter och att en del frågor är svårare att svara på än andra. Det är också det som styr svarsflödet, sa tar något ärende lite längre tid betyder inte det att vi struntar i det eller att det är borttappat. Använder vi det här på rätt sätt blir det en tillgång både för kommunen och allmänheten.

Bryter ny mark

Göran Westerlund är digitaliseringsansvarig på Alingsås kommun. Han berättar att arbetet med integrationen startades för cirka ett år sedan och att det har pågått i etapper sedan dess.

- Vi bryter mark med den här integrationen och när flera andra kommuner som använder FixaMinGata ser att detta är möjligt kommer de att följa efter. Både de som är kunder till Infracontrol och de som har andra systemleverantörer, säger Göran Westerlund, som också tror att detta komma öka intresset för FixaMinGata.

- Det är många kommuner som driver FixaMinGata tillsammans och att det nu går att integrera med ärendehanteringssystem kommer öka intresset för tjänsten ännu mer.

Kontakt

Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig, 0322 - 61 60 00 (vx)

Peter Öhrn, enhetschef gata, 0322 - 61 60 00 (vx)