Kartbild över gång- och cykelvägen.
Gång- och cykelvägens sträckning.

Nu är Alingsås första huvudstråk för cyklister snart klart!

Måndag 4 juni målas linjer som separerar gående och cyklister från varandra på sträckan från ungefär Victor Hillsvägen till Östra Ringgatan, en sträcka på cirka 1.2 km.

I dagarna slutförs arbetet med att skapa Alingsås första huvudstråk för cykel. Gång- och cykelvägen utmed Prästerydsvägen breddades och fick ny belysning i höstas och nu målas linjer som separerar gående och cyklister från varandra på sträckan från ungefär Victor Hillsvägen till Östra Ringgatan, en sträcka på cirka 1.2 km. I samband med detta så kommer även området kring cykelvägen att färdigställas.

Tidigare har Alingsås enbart haft gång- och cykelvägar där man delar på utrymmet. I och med denna separering så har därmed den första rena cykelvägen byggts i kommunen.

Bakgrund

Separeringen är beslutad i kommunens trafikplan och syftar till att öka framkomligheten och minska konflikter mellan fotgängare och cyklister på en sträcka där många delar på samma utrymme idag. Varje dag passerar på Gerdskastigen cirka 2500 cyklar och 1500 fotgängare vilket innebär att det är det mest välanvända stråket i Alingsås.

Kommande huvudstråk 

De kommande åren så kommer ytterligare huvudstråk in mot centrum från olika stadsdelar att separeras i enlighet med trafikplanen. I dagsläget är det dock inte beslutat vilket som blir nästa.

 

Kontakt

Markus Thunberg, gatuchef, markus [dot] thunberg [at] alingsas [dot] se ,telefon:0322-61 60 00

Tillhörande information