Trafik och infrastruktur

Karta Viktoriagatan Oscarsgatan
2020-01-23
Under vecka 6 kommer ett VA-arbete på Oscarsgatan att påbörjas. Arbetet kommer att starta i korsningen Viktoriagatan/Oscarsgatan där fordonstrafiken kommer att vara helt avstängd under cirka en arbetsvecka.
Allé i höstskrud
2019-08-20
Det är dags att söka bidrag till väghållningen för år 2019.
Gång- och cykelväg vid Gerdsken
2019-04-30
Som ett led i arbetet med satsningar på förbättrad och ökad gång- och cykeltrafik i staden, har Alingsås kommun sedan 2017 räknat fotgängare och cyklister som passerar en fast räknepunkt på Gerdskastigen.