Inget sommarlovskort för skolungdomar

Under 2019 kommer det inte erbjudas gratis kollektivtrafik för skolungdomarna i Alingsås kommun.

I fjol var det staten som bekostade gratis sommarlovskort för kollektivtrafiken i alla landets kommuner. I år finns detta inte med i regeringens budget.

Då det inte heller inte finns några medel avsatta för detta i den kommunala budgeten i Alingsås kommer det under 2019 inte att erbjudas gratis sommarlovskort för några skolungdomar.