Trafik och infrastruktur

2019-03-12
Just nu pågår ett omfattande arbete med att förflytta VA-ledningar från E20 genom Alingsås. – Vi har kommit en bit men allt är inte ens projekterat än. Jag gissar att projektet är helt klart inom en femårsperiod, säger Gert-Inge Claesson, planeringschef på Samhällsbyggnadskontoret.
2019-03-01
Norra Ringgatan kommer att ha högst begränsad framkomlighet från och med måndag 4 mars då VA-arbeten måste utföras i gatan på flera ställen.
Åke Aronsson står lutad mot en lyktstolpe i trä.
2019-02-12
Efter 43 år som chef, varav 13 år för Alingsås kommun, så stämplar under sommaren alingsåsprofilen Åke Aronsson ut från kommunhuset för sista gången, och träder in i pensionen.