Foto på cyklist med blommor i cykelkorgen

Hur är det att cykla i Alingsås kommun?

Ta chansen att berätta det för oss genom att delta i undersökningen Cyklistvelometern!

Enkäten riktar sig till både dig som cyklar varje dag eller någon gång då och då. Dina svar ger oss värdefull kunskap för att kunna förbättra cykelvägarna i din kommun.

Här kan du svara på enkäten fram till 14 oktober.

Vad är Cyklistvelometern?

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets nya nationella undersökning om cykelfrågor, där cyklister får betygsätta sin kommun. Cyklistvelometern är ett tillägg till Kommunvelometern, som är en granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. I Kommunvelometern vägs inte cyklisternas upplevelse in. Därför lanseras nu Cyklistvelometern för att komplettera den bilden och för att ge direkt feedback till kommunerna.

Ditt deltagande är viktigt för oss

Vi hoppas på ett stort deltagande i undersökningen för att få in så många åsikter som möjligt från cyklister i Alingsås kommun. Då blir det lättare att arbeta systematiskt med cykelfrågor och göra kommunen ännu mer cykelvänlig. Ett ökat cyklande har många fördelar så som bättre miljö, klimat och ökad folkhälsa.