Grävjobb på Plangatan

Nu har ett grävjobb i korsningen Plangatan/östra RInggatan startat.

Det är ett planerat grävjobb för vatten och avlopp som pågår i området. Det ska också bytas vattenledning längs Plangatan och då gör man även ny gångbana och stensättning på sträckan från Östra Ringgatan till Nygatan. Arbetet beräknas att pågå löpande fram till hösten, och det kan orsaka störningar för gång-, cykel- och biltrafik.

Om du bor i området och det kommer brunt vatten ur kranen är det helt normalt. Det kan uppstå efter att ledningar varit tillfälligt avstängda, men det är ofarligt och bara att spola en stund tills vattnet klarnar.