Foto på korsning vid järnhandeln.
För att ge gatuarbetarna så säker och bra arbetsmiljö som möjligt ber vi dig att visa hänsyn i trafiken och följa hastighetsbegränsningen på sträckan.

Gatuarbeten utförs på 42:an i Sollebrunns centrum

VA-arbetet som pågått sedan i våras kommer nu att byta sida med start i korsningen vid järnhandeln. Vilket innebär att trafikljusen i korsningen kommer att användas ett tag till tills arbetet är i höjd med ICA-affären.

När gatuarbetet är i höjd med ICA kommer det inte att behövas trafikljus i korsningen längre. Dock kommer trafiken att regleras med trafikljus på raksträckan i stället.

VA-arbetet utförs på en sträckning genom Sollebrunn på 42:an, Alingsåsvägen-Trollhättevägen. Arbetet som startade i våras i höjd med järnhandeln kommer att avslutas vid 42:ans gatukök i början av 2018.

VA-arbetet utförs på grund av att vatten- och dagvattenledningar behöver förbättras och bytas ut.

Vi är medvetna om att arbetet kommer att medföra störningar för dig i trafiken och tackar på förhand för tålamod och överseende.

För att ge gatuarbetarna så säker och bra arbetsmiljö som möjligt ber vi dig att visa hänsyn i trafiken och följa hastighetsbegränsningen på sträckan.

Kontakt

Dan Andersson, byggledare, telefon: 0322-61 60 00