Trafik och infrastruktur

2018-09-21
Måndag 1 oktober börjar arbetet med en ny gång- och cykelvägen (GC-väg) på en sträckning av 1, 3 km med start i höjd med Blomsterhaga. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2019.
2018-09-20
Den gamla gång- och cykelbron vid Lugnet kommer att stängas av helt under tiden arbetet med att bygga en helt ny bron pågår. Den gamla bron stängs av från och med måndag 24 september.
Foto på trädallé i höstskrud
2018-08-29
Det är nu tid att söka bidrag till väghållningen för år 2018.
2018-01-11
Fram till i september kommer grävningar att utföras i Sörhagaområdet, på grund av att fiber och en stor elkabel ska läggas ned. Arbetet kommer att påverka trafiken och tillgången på parkeringsplatser.