Trafik och infrastruktur

2018-11-29
Nu har Regionfullmäktige beslutat att de 70 nuvarande zonerna i Västra Götaland ska ersättas av tre större zoner. Detta ska ge ett enklare biljettsortiment hos Västtrafik.
Bild, ny stadstrafik anpassad till tåg
2018-11-28
Stadsbusslinjernas ankomster och avgångar har samordnats till och från Alingsåsterminalen. På så sätt underlättas byten mellan busslinjerna. Ändringarna börjar gälla den 9 december.
2018-11-05
Nu är Trafikverket snart klart med utbyggnation av Alingsås järnvägsstation. Därför försvinner de drygt hundra provisoriska pendelparkeringsplatserna i Estrad den sista november.