Trafik och infrastruktur

2018-01-11
Från och med 8 januari kommer grävningar att utföras i Sörhagaområdet, på grund av att fiber och en stor elkabel ska läggas ned. Arbetet kommer att pågå till början av september och kommer att påverka trafiken och tillgången på parkeringsplatser.
Kartbild över gång- och cykelvägen.
2017-10-25
Måndag 4 juni målas linjer som separerar gående och cyklister från varandra på sträckan från ungefär Victor Hillsvägen till Östra Ringgatan, en sträcka på cirka 1.2 km.