Trafik och infrastruktur

2018-11-05
Nu är Trafikverket snart klart med utbyggnation av Alingsås järnvägsstation. Därför försvinner de drygt hundra provisoriska pendelparkeringsplatserna i Estrad den sista november.
2018-10-04
Alingsås kommun har sedan 2013 haft den digitala tjänsten FixaMinGata. Där kan invånare på ett enkelt sätt felanmäla problem som behöver åtgärdas. Nu har Alingsås som första kommun i landet utvecklat tjänsten genom en integration med Infracontrol Online, vilket är ett av de nationellt sett största systemen för ärendehantering inom gata och park.
2018-10-02
Tekniska nämnden har beslutat att ändra parkeringstiden från 30 minuter till 60 minuter i tre kvarter på Drottninggatan. Det gäller sträckan från Östra Kyrkogatan till Nygatan, och ändringen ska vara utförd senast sista oktober.
2018-10-02
Ta chansen att berätta det för oss genom att delta i undersökningen Cyklistvelometern!
2018-09-21
Måndag 1 oktober börjar arbetet med en ny gång- och cykelväg (GC-väg) på en sträckning av 1,3 kilometer med start i höjd med Blomsterhaga. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2019.
2018-09-20
Den gamla gång- och cykelbron vid Lugnet, bron över Lillån vid dess utmynning i Säveån, kommer att stängas av helt under tiden arbetet med att bygga en helt ny bron pågår. Den gamla bron stängs av från och med måndag 24 september.