Drottninggatan stängs av för stensättning

Just nu pågår arbetet med stensättning av Drottninggatan från Nygatan till Östra Ringgatan samt Östra Ringgatan från Drottninggatan till Norra Ringgatan. Hela arbetet beräknas vara klart i september.

En del av Drottninggatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik under hela arbetsperioden. Se sträckning på bifogad karta nedan. Gående kommer dock att kunna passera hela tiden, man kommer även att komma åt sin port/ingång.

Stensättningen av gångbanorna kommer att utföras innan semesterperioden och gatorna stensätts efter semestern. 

Under tiden vi stensätter sträckningen Östra Ringgatan från Drottninggatan till Norra Ringgatan kommer Alingsås Energi att lägga ner ny högspänningsledning, dra ny belysning och sätta nya stolpar samt fundament på Drottninggatan.

Vid frågor går det bra att kontakta gatuenheten på telefon: 0322-61 70 22, måndag-fredag kl 8-11.

Tillhörande information