Närtrafik – kollektivtrafik för dig som bor på landsbygden

Närtrafik finns för dig som vill åka kollektivtrafik från landsbygden in till tätort. Närtrafiken kan användas om du har minst 1 km till närmaste hållplats. Turen körs bara om någon har bokat den och inom vissa bestämda tidsintervall. Du ringer till Västtrafiks beställningscentral på telefonnummer 020-91 90 90 minst en timme före och beställer din resa.
Du kan få samåka med andra resenärer som också har beställt Närtrafik, vilket kan göra att restiden kan bli lite längre. Beställd bil hämtar dig på valfri adress och kör till önskad Närtrafikhållplats. I Alingsås kommun är hållplatserna Sollebrunns busstation, Lilla Torget, Alingsås Lasarett, Stormarknad Hemvägen (Vimpeln) och Hagaplan (Willys). Du betalar för resan med kontanter eller bankkort. Du som har seniorkort kan resa med det även i Närtrafiken. Mer information om tidsintervall, priser och övrig information hittar du på Västtrafiks hemsida, se länk nedan.

Tillhörande information