Kollektivtrafik

När vi reser med kollektiva färdsätt minskar vi utsläpp, buller och trängsel i vår kommun! Västtrafik har hand om all kollektivtrafik i Västra Götaland. Se länken för mer information och tidtabeller.

K2020 är en långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Målet med K2020 är att år 2025 ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken ha ökat till 40 procent. Alingsås kommun har även en egen lokal K2020, som ligger till grund för utvecklingen och initiativ som tagits för kollektivtrafiken. Kommunen har även anammat GR:s strukturbild, som innebär att vi i första hand ska bygga bostäder utmed befintliga kollektivtrafikstråk.

Kollektivtrafiken består av pendeltåg, regiontåg, busslinjer och närtrafik. Alla busslinjer anländer till Alingsåsterminalen, för att resenärerna ska ha möjlighet till bytesresor.

Pendeltågen ansluter till alla stationer mellan Alingsås och Göteborg. Regiontågen kör direkt utan att stanna mellan stationerna till Göteborg. Regiontågen kör också norrut mot Skövde och stannar på de flesta stationerna.

Närtrafik finns på landsbygden, där det är minst 1 km till närmaste hållplats. Då kan man ringa beställningscentralen och beställa en samordnad resa med taxi. Närtrafik kör till Sollebrunn, Alingsås Stora Torget, Alingsås lasarettet och till kommungränsen Lerum/Alingsås vid Norsesund. Resenär som åker med Närtrafiken betalar som för en enkelbiljett för vuxen i kollektivtrafiken. Resan förbeställs på telefon 020-91 90 90.

På Västtrafiks hemsida hittar du hjälp för att planera din resa, tidtabeller för alla linjer, störningsinformation och annan information om kollektivtrafiken, se västtrafiks hemsida eller telefon 0771-41 43 00.

Tillhörande information