Bredbandsutbyggnaden går framåt

I tio år har Bjärke Energi arbetat med att bygga fibernät på landsbygden i de norra kommundelarna. Än återstår en del arbete, men fler och fler hushåll får hela tiden tillgång till en snabb och stabil kommunikation. – Vi har flera projekt igång parallellt, säger Jessika Karlsson på Bjärke Energi.

I veckan presenterade Post- och telestyrelsen sin rapport över Sveriges totala bredbandsutbyggnad. Den visar att den bredbandsstrategi som Alingsås kommun antagit i nuläget har en del utmaningar på landsbygden.

– Vi har väldigt ambitiösa mål i vår strategi där det står att 95 procent av alla hushåll och företag bör senast 2020 erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s. Att det blir ett litet gap mellan mål och utfall är i den meningen inte så konstigt, säger Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig i Alingsås kommun.

Göran poängterar dock att det görs framsteg hela tiden. Inte minst på landsbygden, där utbyggnaden av bredband kräver mycket mer arbete än i tätorten.

– Bjärke Energi gör ett jättejobb i norra kommundelen och har kommit en bra bit på väg.

Post- och telestyrelsens rapport visar också svart på vitt att arbetet går framåt. På landsbygden ökar Alingsås kommun från 17 till 29 procent för hushåll och från 22 till 35 procent för arbetsställen när det handlar om tillgång till fiber eller 100 Mbit/s. Även kapaciteten för den mobila datatrafiken 4G har utvecklats med en fördubbling av yttäckningen från 22 till 45 procent. 

I tätort ökar tillgången till fiber eller 100 Mbit/s från 83 till 89 procent för hushåll och från 77 till 84 procent för arbetsställen. Totalt för hela kommunen är samma ökning från 75 till 82 procent för hushåll och från 63 till 72 procent för arbetsställen.

– En stabil ökning som pekar på att vi kan nå bredbandsmålet 2020 i tätort. På landsbygden har vi en större utmaning framför oss även om vi även där haft en bra ökning det senaste året. Totat sett visar den här rapporten att vi är på rätt väg, konstaterar Göran Westerlund.

Ekonomisk förening

Bjärke Energi är en ekonomisk förening som ägs av de cirka 4000 medlemmarna. Elleverans och utbyggnad av elnätet är kärnverksamheten, även om fibernätet fått en allt mer central roll sedan arbetet startade 2009.

– Från början byggde vi fiber för att underlätta vår egen kommunikation. Sen blev nästa steg att vi tog med fiber i områden där vi byggde om elnätet. Men de sista åren har det nästan vänt så att det är fiberutbyggnaden som styr så försöker vi ta med elnätet samtidigt, berättar Jessika Karlsson.

Mer kostsamt på landsbygden

Men att bygga bredband på landsbygden är både kostsamt och tidskrävande. Ofta krävs det flera hundra meter kabel per hushåll, och eftersom det är marknaden som bygger har Bjärke Energi inte fler bidrag och intäkter än den avgift som slutkunderna betalar. Att den ekonomiska föreningen inte drivs i vinstsyfte underlättar förutsättningarna, och att man i möjligaste mån samordnar med utbyggnad av elnätet minskar kostnaderna för grävningen. Dessutom finns samhällsansvaret där som en tredje viktig del för Bjärke Energi.

– Vi värnar om våra medlemmar och alla som bor ute på landsbygden. Det måste finnas en god kommunikation även här, samhället kräver det i dag. Att kunna jobba hemifrån, plugga på distans eller bara använda streamingtjänster kräver en bra uppkoppling. Då måste även landsbygden hänga med för att människorna och företagen ska kunna vara kvar här, säger Jessika Karlsson, som också slår fast att utbyggnaden kostat föreningen stora summor.

– Så är det absolut, särskilt i början när vi grävde väldigt mycket utan att nå särskilt många hushåll. De senaste åren har vi så klart även fått en intäktssida, men kostnaderna är fortsatt väldigt höga.

Många projekt på gång

Bjärke Energi har sitt elnät och sina medlemmar även i Alingsås grannkommuner. Men inom Alingsås kommun har de ungefär 3500 hushåll. Av dessa har 1100 fått fiber medan 400 valt att tacka nej. Vidare har 350 hushåll lämnat in sin beställning och 150 hushåll finns med i påbörjade projekt. Det ger en rest på cirka 1400 hushåll som ännu inte fått någon förfrågan om fiberanslutning.

– Det är klart att det återstår en hel del arbete. Men nu efter 10 år har vi hittat en lagom takt där både grävlagen och all administration hinner med. Men det tar tid att ta sig fram och under 2018 anslöt vi cirka 370 hushåll, säger Jessika, och tar fram en karta och visar vilka områden som är aktuella just nu och vilka som ännu inte är projekterade.

Kartan visar att projektet med Skepplandavägen i Kvarnabo ska startas upp under 2019 och utföras under 2020. Detsamma gäller Valkås-Erska-Maden och Holmängen mellan Gräfsnäs och Loo. Dessutom pågår det i nuläget grävning i bland annat Jordala och mellan Loo och Hallavadet. Sen finns det också andra ställen som ännu inte är projekterade, som Borg-Gendalen, Ränne by och Liveredsvägen från Gräfsnäs.

- Det bästa sättet för hushållen att skynda på processen är att snabbt svara oss att de vill ha en anslutning när de får frågan. Vet vi om förutsättningarna är det lättare att projektera och bereda ett område, säger Jessika Karlsson till sist.

Mer information

Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig, 0322 - 61 66 93.