Begränsad framkomlighet på Norra Ringgatan

Norra Ringgatan kommer att ha högst begränsad framkomlighet från och med måndag 4 mars då VA-arbeten måste utföras i gatan på flera ställen.

På måndag börjar ett VA-arbete på Norra Ringgatan. Gatan kommer att vara stängd för genomfart vid Nygatan, och sedan startar arbetet i höjd med Färgaregatan och sträcker sig via punktinsatser förbi Västra Kyrkogatan.

Följden blir att framkomligheten blir högst begränsad och för att underlätta arbetet och undvika trafikstörningar uppmanar vi trafikanter att om möjligt välja en alternativ väg genom centrum. 
 
Tunga transporter till och från Brunnsgården och Brunnshusallén kommer att hänvisas till annan väg via Prästgårdsvägen. Personal och övrig biltrafik till Brunnsgården och Brunnshusallén kan passera arbetsplatsen. Följ då hänvisningsskyltar vid arbetsområdet.
 
Arbetet beräknas pågå under större delen av mars månad.