Begränsad framkomlighet i Sörhaga på grund av fiberarbeten

Från och med 8 januari kommer grävningar att utföras i Sörhagaområdet, på grund av att fiber och en stor elkabel ska läggas ned. Arbetet kommer att pågå till början av september och kommer att påverka trafiken och tillgången på parkeringsplatser.

Arbetet utförs i hela Sörhaga gata för gata. Vi är medvetna om att arbetet kommer att medföra störningar för dig i trafiken och tackar på förhand för tålamod och överseende.

För att ge gatuarbetarna så säker och bra arbetsmiljö som möjligt ber vi dig att visa hänsyn i trafiken och följa hastighetsbegränsningen i området och helst välja annan väg om det är möjligt.

Kontakt

Kjell-Eve Jäderström, trafikingenjör, telefon: 0322-61 60 00