Arbetet med pumpstationerna vid Skår avslutat

Förra veckan byttes pumpar ut på tre pumpstationer i Skår. Allt har gått enligt plan, och de nya pumparna har varit i drift utan problem de första dagarna.

I samband med jul- och nyårshelgen hade vi ett haveri på pumpstation Grindstugan, Skår. Det haveriet resulterade i en djupare undersökning av hela upptagningsområdet. Den visade att det var dags att utföra åtgärder för att bibehålla och säkerställa hög tillgänglighet. 

Detta gjordes under vecka 16 då pumpar byttes ut på pumpstationerna Sjön, Svallåsvägen och Grindstugan. Allt arbete gick enligt plan och de nya pumparna gick med extra tillsyn under påskhelgen utan problem.

Det enda som återstår är en viss uppgradering av elsystemet men det kommer inte påverka abonnenterna.

Vi tackar för er förståelse under de dagarna när arbetet pågick.

Mer information

Torvald Krantz, 0322- 61 62 98.