Trafik, infrastruktur

Aktuellt

Nya webbkartan
2017-09-28
Nu lanserar Alingsås kommun en ny webbkarta. Kartan ska på ett enkelt sätt ge kommuninvånare, besökare och företag information om kommunala verksamheter men även föreningslivets verksamheter och övrig samhällsservice
2017-09-04
Arbetet startar från 11 september och beräknas vara klart under den första halvan av december.
2017-08-31
Trafikverket stryker utbygget av E20 genom Alingsås, i sitt nya förslag till nationell plan för transportsystem. - Det blir en hård smäll för oss, inte minst ur trafiksäkerhetspunkt. Nu är det viktigt att reda ut vad som kunde gjorts annorlunda och hur vi tillsammans med andra lokala aktörer kan fortsätta områdets planering på bästa sätt, kommenterar kommunalråd Daniel Filipsson (M).
Här på Albano kan du fortfarande parkera
2017-08-30
Alingsås kommun kommer att tillhandahålla 114 nya pendelparkeringar i Estrads parkeringshus fram till nästa sommar. Anledningen är att järnvägsstationen byggs ut för vändspår – och den befintliga pendelparkeringen intill Järnvägsgatan kommer periodvis att vara avstängd.
Foto på väg som går genom allé med träd i höstskrud.
2017-08-30
Det är nu tid att söka bidrag till väghållningen för år 2017. Sista ansökningsdag för vägbidrag är 2017-11-16.
2016-10-31
Från och med 11 december får Hemsjö och Ingared helgtrafik.
  • Västra Stambanan
  • Västtrafik