Trafik, infrastruktur

Aktuellt

2017-02-09
För att ytterligare underlätta för dig som cyklar och går så har vi även tagit bort de bommar som tidigare funnits.
2017-01-20
I Alingsås hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning. Tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister hjälps åt, var och en på sitt vis, för att undvika olyckor och problem.
2016-10-31
Från och med 11 december får Hemsjö och Ingared helgtrafik.
  • Västra Stambanan
  • Västtrafik