Trafik, infrastruktur

Aktuellt

2020-05-27
Den 27 maj öppnar enkäten Cyklistvelometern där alla som vill har möjlighet att svara på cykelrelaterade frågor om sin hemkommun. — Vi hoppas att många tar chansen att tycka till om Alingsås kommun, säger Louice Norén, utredare på samhällsbyggnadskontoret.
2020-04-21
I början på maj skickar brottsförebyggande rådet ut en folder om mopedinformation till alla hushåll som har en blivande 15-åring i sitt hushåll. Syftet är att öka tryggheten för de som kör eller åker med fordon som man får köra när man fyllt 15 år.
Allé i höstskrud
2019-08-20
Det är dags att söka bidrag till väghållningen för år 2019.
Gång- och cykelväg vid Gerdsken
2019-04-30
Som ett led i arbetet med satsningar på förbättrad och ökad gång- och cykeltrafik i staden, har Alingsås kommun sedan 2017 räknat fotgängare och cyklister som passerar en fast räknepunkt på Gerdskastigen.
  • Västra Stambanan
  • Västtrafik