Trafik, infrastruktur

Aktuellt

2018-01-11
Från och med 8 januari kommer grävningar att utföras i Sörhagaområdet, på grund av att fiber och en stor elkabel ska läggas ned. Arbetet kommer att pågå till början av september och kommer att påverka trafiken och tillgången på parkeringsplatser.
Foto snöröjning på Stora torget.
2017-11-20
I Alingsås hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning. Tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister hjälps åt, var och en på sitt vis, för att undvika olyckor och problem. Läs mer...
Foto på gatuarbete på 42:an.
2017-10-31
VA-arbetet utförs på en sträckning genom Sollebrunn på 42:an, Alingsåsvägen-Trollhättevägen. Arbetet som startade våren 2017 kommer att vara klart under våren 2018.
  • Västra Stambanan
  • Västtrafik