Trafik, infrastruktur

Aktuellt

Foto snöröjning på Stora torget.
2017-11-20
I Alingsås hjälps vi åt med snöröjning och halkbekämpning. Tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister hjälps åt, var och en på sitt vis, för att undvika olyckor och problem. Läs mer...
Foto på gatuarbete på 42:an.
2017-10-31
VA-arbetet som pågått sedan i våras bytte sida i slutet av oktober med start i korsningen vid järnhandeln. Nu i början av december är gatuarbetet i höjd med ICA och trafiken regleras med trafikljus på raksträckan.
Kartbild över gång- och cykelvägen.
2017-10-25
Måndag 30 oktober börjar arbeten med att bredda gång- och cykelvägen utmed Prästerydsvägen.
Foto på vägarbete Konduktörsgatan
2017-10-19
Arbetet påbörjas vecka 42 och beräknas vara klart vecka 45.
2016-10-31
Från och med 11 december får Hemsjö och Ingared helgtrafik.
  • Västra Stambanan
  • Västtrafik