Trafik, infrastruktur

Aktuellt

2020-03-17
Nu har ett grävjobb i korsningen Plangatan/östra RInggatan startat.
Allé i höstskrud
2019-08-20
Det är dags att söka bidrag till väghållningen för år 2019.
Gång- och cykelväg vid Gerdsken
2019-04-30
Som ett led i arbetet med satsningar på förbättrad och ökad gång- och cykeltrafik i staden, har Alingsås kommun sedan 2017 räknat fotgängare och cyklister som passerar en fast räknepunkt på Gerdskastigen.
  • Västra Stambanan
  • Västtrafik