Torghandel
Torghandel

Tillstånd - att nyttja offentlig plats

Vissa platser lämpar sig bättre än andra för olika evenemang och det är därför viktigt att du ansöker om ett tillstånd hos Polisen.

Ta gärna kontakt med oss på samhällsbyggnadskontoret innan du söker tillstånd hos polisen. Vi har vetorätt, vilket innebär att polisen inte kan ge tillstånd om vi föreslår avslag på din ansökan.

Tillståndet söker du hos Polismyndigheten i Alingsås. Polisen tar en avgift för handläggningen och prövar ansökan enligt ordningslagen.
Blankett hämtar du hos Polisen eller via länken nedan.

Polisen skickar sedan ansökan till oss, markägaren, det vill säga samhällsbyggnadskontoret i Alingsås kommun. Vi yttrar oss över ansökningen om tillstånd och har möjlighet att ställa villkor samt att ta ut en avgift.

Exempel på upplåtelser i Alingsås är:

 • Torghandel
 • Uteservering
 • Valborgsmässoeldar
 • Potatisfestivalen, Lights in Alingsås och andra evenemang
 • Fester, som exempelvis midsommarfirande
 • Valstugor
 • Byggnadsställningar
 • Upplag och uppställning av bodar och containrar
 • Julgransförsäljningar
 • Korvkiosker
 • Affischeringar
 • Sång i centrum
E-tjänst
Tillhörande information