Logga tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen

I Alingsås kommun pågår ett projekt som går ut på att beskriva hur tillgängliga lokalerna och allmänna platser är för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Arbetet pågår och är ännu inte helt färdigt.

 

Gator i Alingsås stadskärna

• Handikapparkeringsplatser kring Alingsås stadskärna
• Karta över tillgänglighetsanpassade gångstråk i Alingsås stadskärna

Folktandvården och vårdcentraler

• Alingsås barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mitten Älvsborg, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Alingsås
Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum, Alingsås
BVC Bräcke Diakoni vårdcentralen Centrum, Alingsås
BVC Närhälsan Sollebrunn vårdcentral
BVC Närhälsan Sörhaga vårdcentral
BVC Närhälsan Ängabo vårdcentral
Folktandvården Alingsås
Habiliteringen Alingsås, Barn och Ungdom 
Habiliteringen Alingsås, vuxen
Hörntanden
Hörselverksamheten Alingsås
Lundströmsmottagning Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Alingsås
Mandometerkliniken AB Mando, Alingsås
Närhälsan Alingsås Barnmorskemottagning
Närhälsan Sollebrunn barnmorskemottagning
Närhälsan Sollebrunn vårdcentral
Närhälsan Sörhaga vårdcentral
Närhälsan Sörhaga Rehabmottagning, Alingsås
Närhälsan Ängabo Rehabmottagning, Alingsås
Närhälsan Ängabo Vårdcentral
Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC
Sollebrunns Tandvård
Tandvillan
Vuxenpsykiatrisk mottagning Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Alingsås

Bibliotek

• Ingareds kommundelsbibliotek
• Sollebrunns kommundelsbibliotek

Förvaltningar och kommunala bolag

• Kommunledningskontoret, Rådhuset
  ♦ Servicekontoret i Sollebrunn 
• Socialförvaltningen
• Kultur- och fritidsförvaltningen
• Utbildningsförvaltningen 
  ♦ Integrationsavdelningen 
• Barn- och ungdomsförvaltningen 
• Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
• Tekniska förvaltningen - Samhällsbyggnadskontoret
• Miljöskyddskontoret
• Samhällsbyggnadskontoret
• Fabs AB 
• Alingsås Energi AB
• AB Alingsåshem

Skolor

• Alströmergymnasiet 
• Utbildningens Hus 
• Östlyckeskolan 
  

Fullmäktigesal

• Fullmäktigesalen på Grand Hotel Alingsås

Konferenssalar

• Estrad 
• Kommunens Konferensavdelning - Gamla Teliahuset 
• Pumphuset 
• Sparbankssalen 

Kultur och Idrott

• Alingsås konsthall
• Alingsås Museum
• Alströmerhallen 
• Alströmerteatern 
Arena XI  
• Östlyckeskolan - Aula 
• Östlyckeskolan - Idrottshall 
 

Parker och lekplatser

Parkvandring i Alingsås (broschyr och karta)
• 02 Museiparken 
• 05 Kyrkoplan 
• 06 Norra Ringgatan 
• 07 Plantaget 
• 08 Brunnshusallén 
• 09 Brunnsparken 
• 10 Alströmergatan 
• 11 Järtas park 
• 12 Lillån 

• Nolhaga lekplats 

Turism

• Turistbyrån