Logga tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen

I Alingsås kommun pågår ett projekt som går ut på att beskriva hur tillgängliga lokalerna och allmänna platser är för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Arbetet pågår och är ännu inte helt färdigt.

 

Vallokaler 2019 EU-val

• Vallokaler 

Gator i Alingsås stadskärna

• Handikapparkeringsplatser kring Alingsås stadskärna
• Karta över tillgänglighetsanpassade gångstråk i Alingsås stadskärna

Turistbyrå

• Turistbyrån 

Folktandvården och vårdcentraler

• Folktandvården Alingsås
• Hörntanden
• Sollebrunns Tandvård
• Tandvillan
• Alingsås barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum, Alingsås
BVC Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum, Alingsås
BVC Närhälsan Sollebrunn Vårdcentral
BVC Närhälsan Sörhaga Vårdcentral
BVC Närhälsan Ängabo Vårdcentral
Habiliteringen Alingsås, Barn och Ungdom 
Habiliteringen Alingsås, Vuxen
Hörselverksamheten Alingsås
Mandometerkliniken AB Mando, Alingsås
Närhälsan Alingsås Barnmorskemottagning
Närhälsan Sollebrunn Barnmorskemottagning
Närhälsan Sollebrunn Vårdcentral
Närhälsan Sörhaga Vårdcentral
Närhälsan Sörhaga Rehabmottagning, Alingsås
Närhälsan Ängabo Rehabmottagning, Alingsås
Närhälsan Ängabo Vårdcentral
Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC
• Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Alingsås 
  · Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Alingsås 
  · Lundströmsmottagning, Alingsås 
  · Vuxenpsykiatrisk mottagning, Alingsås 

Förvaltningar och kommunala bolag

• Kommunledningskontoret, Rådhuset
  · Servicekontoret i Sollebrunn 
  · Kommunarkivet 
• Socialförvaltningen
  · Butik Paletten  
• Kultur- och utbildningsförvaltningen 
  · Integrationsavdelningen 
• Barn- och ungdomsförvaltningen 
• Vård- och omsorgsförvaltningen
• Miljöskyddskontoret
• Samhällsbyggnadskontoret
• Alingsås Energi AB
• AB Alingsåshem (Fabs)

Fullmäktigesal

• Fullmäktigesalen på Grand Hotel Alingsås

Konferenssalar

• Estrad 
• Kommunens Konferensavdelning - Gamla Teliahuset 
• Pumphuset 
• Sparbankssalen 

Skolor

• Alströmergymnasiet 
• Gustav Adolfsskolan 
• Nolhagaskolan 
• Sollebrunns skola och fritidsgård  
• Utbildningens Hus 
• Östlyckeskolan 

Bibliotek, Kultur och Idrott

• Alingsås Kulturhus och Bibliotek 
• Ingareds kommundelsbibliotek
• Sollebrunns kommundelsbibliotek 
• Alingsås Museum 
• Alströmerhallen 
• Alströmerteatern 
Arena XI  
• Bjärkehallen, Sollebrunn 
• Nolhaga Parkbad 
• Östlyckeskolan - Aula 
• Östlyckeskolan - Idrottshall  

Parker och lekplatser

Parkvandring i Alingsås (broschyr och karta)
• 01 Åmanska parken 
• 02 Museiparken 
• 03 Lilla torget 
• 04 Stora torget 
• 05 Kyrkoplan 
• 06 Norra Ringgatan 
• 07 Plantaget 
• 08 Brunnshusallén 
• 09 Brunnsparken 
• 10 Alströmergatan 
• 11 Järtas park 
• 12 Lillån 
• 13 Nolhaga 

• Nolhaga lekplats 

Butiker

• Butik Paletten 
• Sunnergrens Dam   

Myndigheter

• Arbetsförmedlingen 
• Försäkringskassan 
• Pensionsmyndigheten 
• Skatteverket