Tillgänglighetsstöd

TD

Tillgänglighetsdatabasen

Information om hur tillgängligheten ser ut på den plats du skall besöka.

Koden är byggd så att webbplatsen är tillgänglig för dig som är blind

Alingsås kommun arbetar för att göra information och kommunikation tillgänglig och användbar för alla medborgare. Hemsidan är byggd så att den som är blind ska kunna surfa obehindrat med hjälp av sina specialhjälpmedel.

 

Lyssna

Lyssna på webbplatsens information med hjälp av talande webb

 • läser upp webbsidor samt pdf-filer
 • är ett hjälpmedel, inte enbart en lyssnafunktion
 • har läslinjal
 • markerar ord som läses upp
 • har individuella inställningar av hastighet och utseende
 • fungerar likadant på alla anslutna webbplatser  
 • är gratis
 • Fungerar nu i Smartphone, surfplatta, PC eller Mac.

Målgrupper för talande webb:

 • Användare med läs- och skrivproblem, till exempel dyslexi, som inte har egna hjälpmedel.
 • Användare med annat modersmål än svenska.
 • Användare med en synnedsättning som inte är tillräckligt grav för att personen ska kunna få synhjälpmedel, men som ändå upplever att det är svårt eller jobbigt att läsa lång text på skärmen.
 • Äldre användare som av olika skäl föredrar att lyssna framför att läsa på skärmen.
 • Användare med lättare kognitiva problem.

 

Förstå

Teletal alternativt Taltjänst

För dig som har svårigheter med att tala, läsa, skriva eller minnas. Du får hjälp med att kontakta och förstå oss i Alingsås kommun

 

Ljudmagasinet

Ljudmagasinet är en oberoende taltidning som ges ut av Kultur i Väst, som är Västra Götalandsregionens kulturförvaltning. Tidningen riktar sig främst till synskadade, men även till dem som hellre lyssnar än läser. Ljudmagasinet är gratis och kommer ut en gång i månaden och innehåller kultur, aktualiteter, tävlingar, relationsexpert och reportage.