Lämna synpunkt

Här kan du enkelt ge oss din synpunkt, kritik, klagomål eller förslag.

Lämna synpunkt eller klaga direkt  Papper och högerpil

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans. 

 

Välj område

Om du väljer område/instans själv kan vi ge dig ett snabbare svar.

Kommunledning

Övergripande planering i kommunen, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet/hemsidan alingsas.se, inköpsadministration och kollektivtrafik.

Barn och skola mellan 1-16 år

Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50.

Bygga och bo

Tomtkö, bygglov, detaljplanering, exploatering och naturvårdsfrågor, kartor, mark och exploatering, adressättning och lägenhetsregister. 

Gymnasieutbildning, Campus Alingsås

Gymnasiefrågor, Campus Alingsås erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild vuxenutbildning (Särvux), sfi-studier för dig med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning. 

Kultur och fritid

Bibliotek, föreningskontakter, event- och ungdomscenter, konsthall, kulturskola, mediaverkstad, museum, evenemang/Palladium, djurpark, Nolhagahallens sim - och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Miljö och Natur

Övervakning och tillsyn enligt miljölagstiftningen, Livsmedelslagen och delar av Tobakslagen. Miljöskyddsnämnden är även kommunens naturvårdsorgan.

Sociala frågor

Stöd till barn, ungdomar, familjer; till personer som har missbruksproblem och till personer med och till personer med funktionsnedsättning. Försörjningsstöd, budgetrådgivning, skuldsanering eller hjälp med familjerättsliga frågor, samt tillstånd för alkoholservering.

Tekniska nämnden 

Gator/vägar, parkering, parker, avfall, vatten och avlopp.

Vård och Äldreomsorg

Hemtjänst, äldreboende, trygghetslarm, hemsjukvård, rehabilitering, färdtjänst, bostadsanpassning, anhörigstöd, fixartjänst, trygghetsboende.

Invandrare och flykting

Integrationsavdelningen är organiserad under Utbildningsförvaltningen och Utbildningsnämnden i Alingsås kommun. Avdelningen består av en avdelningschef, tre flyktingsekreterare, en administratör, en flyktingpedagog samt en informatör.

E-tjänst