Lämna synpunkt

Här kan du enkelt framföra din synpunkt eller lämna förslag.

Lämna synpunkt direkt  Papper och högerpil

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans. 

 

Välj område

Om du väljer område/instans själv kan vi ge dig ett snabbare svar.

Kommunledning

Övergripande planering i kommunen, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet/hemsidan alingsas.se och inköpsadministration.

Barn och skola mellan 1-16 år

Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50.

Bygga och bo

Tomtkö, bygglov, detaljplanering, exploatering och naturvårdsfrågor, kartor, mark och exploatering, adressättning och lägenhetsregister. Gator/vägar, parkering, kollektivtrafik, parker, avfall, vatten och avlopp.

Gymnasieutbildning, Campus Alingsås

Gymnasiefrågor, Campus Alingsås erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild vuxenutbildning (Särvux), sfi-studier för dig med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning. 

Kultur och fritid

Bibliotek, föreningskontakter, event- och ungdomscenter, konsthall, kulturskola, mediaverkstad, museum, evenemang/Palladium, djurpark, Nolhagahallens sim - och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Miljö och Natur

Övervakning och tillsyn enligt miljölagstiftningen, Livsmedelslagen och delar av Tobakslagen. Miljöskyddsnämnden är även kommunens naturvårdsorgan.

Sociala frågor

Stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer som har missbruksproblem. Försörjningsstöd, budgetrådgivning, skuldsanering eller hjälp med familjerättsliga frågor, samt tillstånd för alkoholservering.

Vård och omsorg

Hemtjänst, äldreboende, funktionsnedsättning, trygghetslarm, hemsjukvård, rehabilitering, färdtjänst, bostadsanpassning, anhörigstöd, fixartjänst, trygghetsboende.

Invandrare och flykting

Integrationsavdelningen är organiserad under Kultur- och utbildningsförvaltningen. Avdelningen består av en avdelningschef, tre flyktingsekreterare, en administratör, en flyktingpedagog samt en informatör.

E-tjänst