Lämna synpunkt / klagomål till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning, Campus Alingsås och Integrationsavdelning.

Du är naturligtvis även välkommen att vända dig direkt till personal eller chef för verksamheten. Kontakta. »

Du kan skriva och skicka in anonymt. Om du vill få svar från oss, behöver du lämna ditt telefonnummer eller din mejladress.

Det du skickar till oss bedöms av kunnig tjänsteman om det ska sekretessbeläggas. Bedöms det inte som sekretess blir det en offentliga handling.