Lämna synpunkt / klagomål till tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för gator/vägar, parkering, parker, avfall samt vatten och avlopp.