Lämna synpunkt / klagomål till socialnämnden

Stöd till barn, ungdomar, familjer; till personer som har missbruksproblem och till personer med och till personer med funktionsnedsättning. Försörjningsstöd, budgetrådgivning, skuldsanering eller hjälp med familjerättsliga frågor, samt tillstånd för alkoholservering.