Lämna synpunkt / klagomål till socialnämnden

Stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer som har missbruksproblem. Försörjningsstöd, budgetrådgivning, skuldsanering eller hjälp med familjerättsliga frågor, samt tillstånd för alkoholservering.