Lämna synpunkt / klagomål till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, föreningskontakter, event- och ungdomscenter, konsthall, kulturskola, mediaverkstad, museum, evenemang/Palladium och djurpark.