man med glasögon i handen

Syn och hörselhjälp

Har du en funktionsnedsättning gällande syn eller hörsel kan du få hjälp med träning i din hemmiljö av vår syn- och hörselinstruktör. Instruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp, inträning av hör- och synhjälpmedel samt att informera om kommunens service och förmedling av kontakt med övrig rehabilitering för personer med syn- och hörselnedsättning.

För mer information kontakta syn- och hörselinstruktören via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00