Om Stora Mellby skola

Välkommen till Stora Melby skola
Stora Mellby skola är hela byns angelägenhet - föräldrar, elever och personal är måna om sin skola. Miljön är lugn och trivsam.
 
Det finns ca. 100 elever i åldersblandade grupper i åldrarna 6 - 13 år. Fritidshem och förskola finns integrerat i skolan.
 
Stora Mellby skola utmärks av en god och positiv anda.
 
"Det är den lilla skolan med de stora möjligheterna"
 
På Stora Mellby skola har vi gemensamma raster, där elever leker med varandra över åldersgränserna. Elever, föräldrar och personal samverkar i hög grad och skapar därmed förutsättningar för en bra verksamhet. 
 
Vår vision är "Lust att lära"
 
Lärande: Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare.
 
Samskapande: Vi skapar delaktighet som präglas av att vi tillsammans ser möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande vi vill ha.
 
Styrkebaserad: Vi bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro.