Stipendier inom Alingsås kommuns utbildningsväsende

Alingsås kommun förvaltar ett flertal stipendiefonder och -stiftelser inom utbildningsväsendet. Under april månad kan elever, före detta elever, lärare, rektorer och annan personal söka medel. En förutsättning är att det finns utdelningsbart kapital för året.

Varje fond och stiftelse har egna kriterier som ska uppfyllas för att ansökan ska kunna bli beviljad. Läs mer om de olika fonderna i menyn till vänster. Beslut om utdelning fattas av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, på delegation av respektive nämnd. Beslutet fattas normalt i maj eller juni och meddelas via post till alla som sökt medel.

Under ansökningstiden annonserar förvaltningarna på hemsidan om det finns medel att söka. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur sökanden uppfyller respektive kriterier, en motivering till varför man söker, eventuella intyg eller andra handlingar som styrker ansökan samt kontaktuppgifter. Välkommen med din ansökan!