Bygglovsansökan

E-tjänst och blankett för bygglovsansökan.

I E-tjänsten kan du söka bygglov om du vill bygga en ny byggnad.

I blanketterna nedan söker du bygglov för

  • tillbyggnad eller ombyggnad
  • ansöka om ändring eller förnyelse av befintligt bygglov
  • uppförande av plank och murar

Om du är osäker om ditt ärende kräver en anmälan mejla samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se eller kontakta oss på bygglovtelefonen, se länk i högermenyn.

Bifogade filer ska i ansökan vara i skala 1:100 och pdf-format. Handlingar ska bifogas i separata filer.

Så här ska ritningarna utformas

När du bygger nytt eller bygger till så rekommenderar vi att du studerar nedanstående exempelritningar (se överst i listan) som en vägledning när du gör dina bygglovritningar.

E-tjänst
Tillhörande information