Ansök om bygglov

När du har förberett din ansökan utifrån stegen som du hittar under ”Förberedelser" är det dags att skicka in den till Samhällsbyggnadskontoret.  Var noga med att bifoga alla ritningar så kommer hanteringen av ditt ärende att gå smidigare. De filer du bifogar ska vara i PDF-format och skickas som separata filer.

I e-tjänsterna och blanketterna nedan söker du bygglov för:
- nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad
- att förnya eller ändra befintligt bygglov
- uppförande av plank, murar m.m.
Om du är osäker på om ditt ärende kräver bygglov är du välkommen att mejla samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se eller kontakta oss på bygglovtelefonen. Se länk i högermenyn.

Din e-postadress är viktig

Se till att ange en e-postadress som du regelbundet läser av. Skriftliga meddelanden under processen kommer att skickas dit.

Handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan

Med din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga. För att handläggningen av ditt ärende ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att alla handlingar finns med och att ritningarna innehåller rätt information redan från början.  Längst ned på denna sida finns en checklista som visar vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.  När handlingarna inkommer granskas de, och handläggaren hör sedan av sig om ytterligare kompletteringar krävs.

Så här ska ritningarna utformas

När du bygger nytt eller bygger till så rekommenderar vi att du studerar nedanstående exempelritningar (se överst i listan) som en vägledning när du gör dina bygglovritningar.

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Ritningarna ska vara tydliga och lättläsliga och ska därför ritas med svarta linjer på helt vit bakgrund. Det som ska byggas ska vara måttsatt.

Gemensamt för alla husritningar är att de ska:
- Ritas i skala 1:100
- Innehålla information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
- Ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
- Alla mått ska vara i meter, med två decimalers noggrannhet.

Notera att de filer du bifogar ska vara i PDF-format. Handlingar ska bifogas i separata filer.

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till e-tjänsten eller blanketterna i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

E-tjänst
Tillhörande information