Smiley - premieringssystem för livsmedelsverksamheter

Alingsås kommun erbjuder Smileydekaler till företag med extra god livsmedelshygien. Dekalen visar att företaget under en längre tid haft utmärkt resultat vid miljöskyddskontorets kontroller.

Smileysystemet  är frivilligt och innebär inga avgifter. Vill man inte ha en smiley när den erbjuds verksamheten så går det bra att tacka nej.

Detta krävs för en Smiley

För att kunna få en Smiley måste verksamheten vara sådan att den serverar, säljer eller på annat sätt släpper ut livsmedel direkt till konsumenter. För att miljöskyddsnämnden ska kunna erbjuda en verksamhet en Smileysymbol krävs att man som livsmedelsverksamhet vid upprepade kontroller visat på väl anpassade rutiner. Livsmedelsföretagaren  ska arbeta för att tidigt själv upptäcka brister i verksamheten vilket resulterat i föredömlig hantering utifrån livsmedelslagstiftningens krav på säkra livsmedel. Dessa livsmedelsverksamheter har fått en minskad kontrolltid jämfört med normalläget. Det vill säga placerats i erfarenhetsklass A enligt livsmedelsverkets modul för erfarenhetsklassning. Detta innebär att nya verksamheter inte direkt kan erbjudas en Smiley.

Länk till vägledningen.

 

Smileydekalen lånas ut av miljöskyddsnämnden

För att få låna dekaler att sätta upp i sin verksamhet krävs det att verksamheten undertecknar en låneförbindelse. Observera att det är frivilligt att ta emot en Smileydekal och att det inte innebär några avgifter. Vill man inte ha en smiley när den erbjuds verksamheten så går det bra att tacka nej.

Smiley-premierade verksamheter listas på Alingsås kommuns webbplats.

När erbjuds man en Smiley?

Smileyn delas ut i samband med våra ordinarie kontrollbesök om miljöskyddskontoret bedömer att verksamheten uppfyller kraven för Smiley. Besöken kan vara föranmälda eller oanmälda. Verksamheten behåller sin Smiley till nästa kontroll då en ny bedömning görs. Vid ägarbyte eller om vi upptäcker flera brister i verksamheten måste dekalen lämnas tillbaka till miljöskyddskontoret. En ny Smiley kan delas ut först när verksamheten återigen uppfyller kraven för att placeras i erfarenhetsklass A.