bild slamtömning

Slamtömning, frågor och extrabeställningar

Alla med enskilt avlopp ska ha slamtömning. Läs vår broschyr om vad du kan göra för att driften och tömningarna ska fungera störningsfritt.

Det blir enklare för dig och bättre för miljön. Broschyren hittar du som pdf längst ner på sidan.

Beställ tömning

För slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och fettavskiljare kontakta kommunens driftledning. Kontaktuppgifter hittar du i högermenyn. Tömning kan ske efter budning (hämtning enligt överenskommelse) eller efter turlista. För både helårsbostad och fritidshus ska tömning ske minst en gång per år. Det är kommunens entreprenör Cleanpipe som utför slamtömningen.

Mejla in extra slamtömning

Vill du beställa en extra tömning så går det bra att mejla in din önskade slamtömning. Tömningen sker sedan senast fem arbetsdagar efter din beställning. Övriga kontaktuppgifter hittar du i högermenyn.

Om du inte vill ha tömt så ofta

Önskar du färre tömningar söker du tillstånd för detta hos miljöskyddskontoret, se tillhörande information "Ansökan om undantag från renhållningsordningen" nedan.

Tillhörande information
Blankett