Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Du behöver bygglov för att få sätta upp skyltar, ljusanordningar och större budskap på byggnaden.

Bygglovet gäller skyltanordningen inte budskapet som sådant. Om du endast ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

De ritningar som behövs till ansökan är:

  • Situationsplan, som visar byggnaden där skylten ska placeras eller platsen för skylten.
  • Fasadritning med skylten inritad och måttsatt. Skala 1:100
  • Detaljritning med uppgifter om antal, storlek, material, färg, belysning och skyltteknik.

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till blanketterna i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

Tillhörande information
Blankett