Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Du behöver bygglov för att få sätta upp skyltar, ljusanordningar och större budskap på byggnaden.

Bygglovet gäller skyltanordningen inte budskapet som sådant. Om du endast ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

De ritningar som behövs till ansökan är:

  • Situationsplan, som visar byggnaden där skylten ska placeras eller platsen för skylten.
  • Fasadritning med skylten inritad och måttsatt. Skala 1:100
  • Detaljritning med uppgifter om antal, storlek, material, färg, belysning och skyltteknik.

Du gör ansökan i e-tjänsten nedan eller via blankett.

Tillhörande information
Blankett