Skrotning av cistern

Vad ska jag göra när cisternen inte behövs längre?

När en cistern tas ur bruk ska miljöskyddsnämnden informeras genom att du fyller i och lämnar in blanketten "Skrotning av cistern" som du kan hitta här nedanför.

De krav som ställs när en cistern tas ur bruk är att den ska tömmas och rengöras samt, om det är möjligt, plockas bort. Påfyllningsanslutningen ska tas bort så att påfyllning inte kan ske av misstag i framtiden. Det finns exempel på källare som av misstag blivit fyllda av eldningsolja eftersom påfyllningsanslutningen funnits kvar efter att en cistern tagits bort.

Underjordiska cisterner är ibland svåra att avlägsna. Dessa ska fyllas helt med sand så att marksättningar undviks om cisternen rostar sönder.

Tillhörande information
Blankett