Anmäl klagomål på boendemiljön

Miljöskyddskontoret handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter.

Via blanketten nedan kan du anmäla olägenheter i din boendemiljö. Anmälan om olägenhet kan t.ex. handla om störningar från vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, mögelpåväxt, låg temperatur, bristande ventilation, dålig lukt eller liknande bostadshygienfrågor.

Tillhörande information
Blankett