Anmäl klagomål på boendemiljön

Miljöskyddskontoret handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter.

Anmälan om olägenhet kan t.ex. handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, mögelpåväxt, låg temperatur, bristande ventilation, dålig lukt eller liknande bostadshygienfrågor.

Tillhörande information
Blankett