Anmäl kompostering

Här får du information och kan anmäla om kompostering.

Som fastighetsägare kan du välja att själv ta hand om ditt matavfall. Det krävs i så fall att du gör en anmälan om kompostering till miljöskyddsnämnden och att du har en kompostbehållare som är skadedjurssäker och luftad. För anmälan om kompostering tas en avgift ut av miljöskyddskontoret. Blankett för anmälan finns längre ned på denna sidan. 

Om du komposterar hushållsavfall utomhus är det viktigt att inte skadedjur kan ta sig in. Kompostbehållaren får därför inte ha glipor eller hål som är större än sex mm. Det är en fördel att välja en isolerad behållare eftersom den har bättre förutsättningar att fungera året runt. En tumregel för att avgöra hur stor kompostbehållare som behövs är att räkna med en volym på 50 liter per hushållsmedlem. Det finns en rad olika behållare att köpa, men det går även bra att bygga sin egen kompostbehållare.

Tillhörande information
Blankett